xxx

xx | Dordrecht
Kop
xx
xx

xx
xx


"Lees de hele nieuwsbrief" "Zie hier het krantenartikel"


Verkeersafwikkeling vanaf de bedrijventerreinen van Dordrecht West (Westelijke Dordtse Oevers)

7 jan 2019| Dordrecht
Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat de verkeersafwikkeling vanaf de bedrijventerreinen van Dordrecht West (Westelijke Dordtse Oevers) in de afgelopen maanden november en december niet optimaal verliep. Dramatisch in de avondspits waarbij het verkeer op KIL III tot halverwege het terrein al vast stond. Terwijl het verkeer op de A16 gewoon zonder problemen doorreed was de afstelling (?) van de verkeerslichten volgens ons de vermoedelijke en zichtbare oorzaak.

Ook vanaf de andere bedrijventerreinen en het Zeehavengebied stond het verkeer vrijwel dagelijks muurvast. De afsluiting van een viaduct naar de wijk Wielwijk hielp ook niet bij de afwikkeling van de avondspits. Daarbij kwam ook nog de lastige opstart van de nieuwe concessiehouder van het openbaarvervoer Qbuzz en het “feest” was compleet. Bussen reden niet, waren te laat en stonden wellicht ook vast in de file.

De diverse bestuursleden van de afzonderlijke terreinen en wij als Parkmanagement kregen veel klachten over de boven geschetste situatie. Heel terecht

Heel veel mailwisselingen met allerlei instanties (RWS, Gemeente, Boskalis, Provincie etc) , waar ik jullie niet mee wil vermoeien, zijn gedurende de genoemde periode over en weer gegaan. Naar aanleiding van alle overlast hebben de voorzitters van de terreinen (KIL 1, KIL 2, Amstelwijck West, Krabbepolder/Zeehaven en Kil III) gezamenlijk met de (vice) voorzitters van de Werkgevers Drechtsteden en de Dordtse Ondernemersvereniging overleg gehad. Twee Wethouders van Dordrecht, verkeer en economie, respectievelijk Rik van der Linden en Maarten Burggraaf, hebben aangegeven met de bestuursleden/voorzitters in gesprek te willen gaan. Zie bijlage uit het Alg. Dagblad van vandaag. Nieuwe datum zal op korte termijn worden geprikt.

Onderstaande link betreft een artikel dat gisteren in Het AD heeft gestaan. Spreekt voor zich lijkt me.

"Zie hier het krantenartikel"


KVO Certificaat Continu Samenwerken

November 2018 | Dordrecht
Bedrijventerrein Kil III te Dordrecht
Bedrijventerrein Kil III heeft het traject voor de her certificering van het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) onlangs voor de 4e maal succesvol afgerond


"Zie hier het certificaat"


Nieuwsbrief werkzaamheden Spinel Veiligheidscentrum

18 okt 2018 | Dordrecht
Beste buren,

Zoals jullie in de mail van 25 september hebben kunnen lezen, is er op woensdag 26 september gestart met de bouwwerkzaamheden van een bovengronds zwembad op het terrein van Spinel Veiligheidscentrum. Dit kan enig overlast veroorzaken, daarom willen we jullie meenemen in de ontwikkelingen en de planning van de bouwwerkzaamheden van dit project.

Over Spinel
In 2016 heeft Spinel Veiligheidscentrum het terrein van Falck overgenomen en is het terrein officieel heropend. Het is een opleidings- en oefenterrein voor verschillende doelgroepen, zoals de brandweer en BHV. Het terrein beschikt dan ook over oefenfaciliteiten, zoals: woonhuizen, een snelweg, een trein en een plantindustrie, waar brand gesimuleerd kan worden (zie hier alle objecten). Daarnaast wordt er ook samengewerkt met externe partners, zoals BHV.NL, H2K en FMTC.


"Lees de hele nieuwsbrief"


Werkzaamheden Spinel Veiligheidscentrum

26 sep 2018 | Dordrecht
Beste buren,

Op 26 september zal er gestart worden met heiwerkzaamheden op Spinel Veiligheidscentrum.
Op deze dagen wordt de start gemaakt met de bouw van een bovengronds zwembad voor offshore trainingen, zie foto in de bijlage.
Dit heiwerk kan enig (geluid)overlast veroorzaken.
Graag informeren wij jullie hierover op voorhand zodat jullie op deze dag niet verrast worden door dit feit.
Deze werkzaamheden vinden plaats op het grasveld wat aangegeven staat middels het vierkant in onderstaande foto.
Na verwachting zullen de heiwerkzaamheden 2-3 dagen in beslag nemen.

Op een later moment zullen jullie nog geïnformeerd worden over de voorgang van deze bouwwerkzaamheden middels een nieuwsbrief.

Mochten er nog vragen zijn verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

A.C. (Arnold) Verweerd
Operationeel Coördinator Spinel Veiligheidscentrum, tevens Informatiemanager CoPI/ROT
Afdeling Operationele Zaken


"Lees de hele nieuwsbrief"


AED’s op KIL III

augustus 2018| Dordrecht
AED’s op KIL III
Op ons bedrijventerrein komen, binnen korte tijd, op twee locaties AED’s te hangen welke voor een ieder te bereiken en te gebruiken zijn. Het bestuur van de VVE heeft tot aanschaf van deze apparatuur besloten en heeft de Regionale Ontwikkeling Maatschappij (ROM-D) bereid gevonden om de kosten van 1 apparaat voor haar rekening te nemen. (Madelon en Paul bedankt!)

• Aan de cameramast bij DuranMatic aan de Robijn
• Op de hoek Toermalijnring – Jade, bij de brievenbus
De beide locaties staan in het zicht van de bewakingscamera’s van het terrein en zijn voorzien van een alarm die een geluidssignaal afgeeft en ook direct doorschakelt naar een 6 tal GSM nummers van een Particuliere Meldkamer (PAC), Workrate onze huidbeveiliger en het Parkmanagement. Hopelijk zal de apparatuur nooit gebuikt hoeven te worden en wordt er geen misbruik gemaakt.

4 medewerkers per bedrijf
De gedachte is om maximaal 4 medewerkers per bedrijf de cursus gratis aan te bieden. De offertes hiervoor zijn momenteel uitgezet.


"Lees de hele nieuwsbrief"


De grootste onderhoudsopgave ooit

5 april 2018 | Dordrecht

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid- Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We plannen dat heel zorgvuldig, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De planning ligt echter niet vast. Omdat veel bruggen en tunnels al aardig op leeftijd zijn, is tussentijds – ongepland – onderhoud niet uit te sluiten. Al het onderhoud levert ongetwijfeld verkeers hinder op. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken.
Daarnaast houden we alle stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte. Samen zorgen wij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.


"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

5 april 2018 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram maart."


planning werkzaamheden Saffier en Spinel

5 maart 2018 | Dordrecht
Werkzaamheden Saffier en Spinel
Bewoners en bedrijven op de Kill III, Hierbij planning van de werkzaamheden aan de Saffier en Spinel.

Bij vragen omtrent uitvoering kunt contact opnemen met onze uitvoerder Bert van Santvoort 06-55860275 of ondergetekende.

Start werkzaamheden per a.s. dinsdag 6 maart 2018.

Ps,
bij Saffier zal gebruik gemaakt worden van verkeerslichten wat enige vertraging kan veroorzaken.
Met vriendelijke groet,
P.H. (Piet) Verhoef
Projectmanager Regionale Projecten


Heijmans Wegen BV
Labradoriet 330
3316 KB DORDRECHT
T +31 (0) 78 653 30 00
heijmans.nl

"Zie hier de planning in PDF"Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

5 maart 2018 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram februari."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

1 februari 2018 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram januari."


Start voorbereidende werkzaamheden reconstructie Aansluiting A16-N3

31 januari 2018 | Dordrecht
N3/A15/A16
Geachte bewoner(s),

U woont of bent gevestigd in de omgeving van de aansluiting van de A16 op de N3. De doorstroming van het verkeer op deze aansluiting is niet goed. Ook de doorstroming op de N3/N217 en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Dordtse Kil II en III is al geruime tijd een groot zorgpunt. Om dit te verbeteren gaat Rijkswaterstaat de aansluiting A16-N3 grondig aanpakken met een reconstructie. Wat er gaat gebeuren kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/N3 (doorklikken op: “N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden” en vervolgens op: “Aansluiting A16-N3”).

"voorbereidende werkzaamheden A16/N3; bomenkap"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

9 januari 2018 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram december."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

9 december 2018 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram november."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

9 november 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram oktober."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

5 oktober 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram september."


Pas op voor brief European Business Number

6 sep 2017 | Dordrecht
Alerts
Momenteel ontvangen veel ondernemers een brief van European Business Number (EBN), waarin ze worden gevraagd een aantal gegevens te controleren. Wanneer ze het meegestuurde formulier ingevuld en getekend terugsturen, blijkt dat er een contract getekend is.
Ondernemers ontvangen een brief, een deels ingevuld formulier en een retourenveloppe. Vaak gaan zij ervan uit dat de voorgedrukte gegevens gecontroleerd en/of aangevuld moeten worden. Wanneer de ondernemer het formulier ondertekent en retourneert, wat makkelijk wordt gemaakt omdat er een retourenveloppe bij zit, heeft hij echter een contract getekend en kan hij facturen tegemoet zien.

Advies
Er is geen enkele verplichting om het formulier ondertekend te retourneren, aangezien deze niet afkomstig is van een officiële instantie. Heb je het toch getekend? Dan is het het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit d.m.v. een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering.

Heb je ook zo’n document ontvangen? Meld het dan bij de Fraudehelpdesk.

"Bron: Opgelicht.avrotros.nl "   Voorbeeld ontvangen nepfactuur!


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

1 september 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram augustus."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

3 juli 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram juni."


Bloemetjes en bijtjes op Kil 3

28 juni | Dordrecht
De nieuwste bewoners van Kil 3
zijn de duizenden bewoners van vier bijenkasten die er recent zijn geplaatst op het bedrijventerrein. Ze zorgen voor meer extra biodiversiteit. Omgekeerd is het een welkom steuntje in de rug voor een, voor de mens onmisbare, diersoort die het moeilijk heeft. Het leef- en ‘werk’gebied van de vredelievende diertjes is de strook onder de hoogspanningskabels, een strook van 125 are van het terrein achter Heijkoop Trading tot aan de Makro. Daar mag niet gebouwd worden, dus deze invulling kan hier prima.

Essenhof
De bijenvolken zijn verhuisd van de Essenhof naar Dordtse Kil 3. Op de begraafplaats woonden inmiddels teveel bijen, dus de volken moesten gesplitst worden. Eén en één was twee. Vier ondernemers, Makro, Harkema, DLS en Parktrust, sponsorden de vier bijenkasten, de gemeente leverde een bijdrage en ‘huishovenier’ A-Garden zorgde voor het inzaaien van de bloemenvelden.


Bloemenzee
Straks zal de strook een fleurige bloemenzee zijn. Bijen blij, maar natuurlijk ook voor de ondernemers en (lunch)wandelaars op Kil 3 een positieve ontwikkeling. Ook vanaf andere Dordtse bedrijventerreinen, onder meer de Krabbepolder, is al interesse getoond voor het huisvesten van bijenvolken en het creëren van ‘bij-vriendelijke’ zones, eventueel met zitjes waar genoten kan worden van de bloemenvelden.


"Lees de hele nieuwsbrief: DORDTSE KIL III IN BEELD"


Dordtse Raad twijfelt over aanleg bedrijventerrein Kil 4

20 juni 2017 | Dordrecht
De gemeenteraad van Dordrecht heeft dinsdagavond tal van vragen gesteld over nut en noodzaak van de aanleg van bedrijventerrein Dordtse Kil 4. Raadsbreed werden grote twijfels uitgesproken of zo'n beslissing nu genomen moet worden.
De wethouders Piet Sleeking en Jasper Mos waren verrast over de kritische houding van de hele raad: "We zijn al meer dan vijftien jaar bezig met de voorbereiding. Nu stoppen levert een financiële strop op van vijftig miljoen euro", zei Sleeking.

Zo'n zestig demonstranten waren juist erg in hun nopjes met de houding van de gemeenteraad. "Dit lijkt uitstel te worden en hopelijk leidt dat weer tot afstel", zei een aanwezige bewoner van het buitengebied.

Jasper Mos voerde de druk op de gemeenteraad op: "Als u niet voor 1 september beslist over dit plan, dan zal Rijkswaterstaat het knooppunt van de A16 met de N3 niet aanpakken. Het geld daarvoor zal dan elders besteed worden."

Omdat de gemeenteraad er niet uit kwam werd besloten om de vergadering woensdag 28 juni voort te zetten. Beter voor Dordt, de grootste partij van de stad, wil dan bijvoorbeeld een onderbouwing van de strop van vijftig miljoen, die de eigen wethouder de Raad voorhoudt.

Alle twijfel bij de Dordtse raadsleden is ingegeven door een brief van de Provincie Zuid-Holland, die op basis van recent onderzoek twijfels zet bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Omdat Dordrecht juist van de Provincie (en het Rijk) al miljoenen kreeg voor de ontwikkeling van Kil 4 verzuchtte Sleeking over de rol van de Provincie: "Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig".


Wethouder-Sleeking
Nu stoppen levert een strop van vijftig miljoen euro op.


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

8 mei 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram april."


We helpen de natuur een handje en fleuren het terrein meteen op

3 mei 2017| Zwijndrecht
Op 125 are van de Dordtse Kil3 komen bloemen en bijenkasten. De bedrijven willen meer biodiversiteit.


Bijna anderhalfvoetbalveld groot wordt de bloemen- en bijenstrook op bedrijventerrein Dordtse Kil3. Binnen een paar weken, als de temperatuur wat srijgt, worden de akkerbloemen gezaaid en de bijenkasten - maximaal zes - geplaatst.
Het idee ontstond bij parkmanager Ad van den Berg van ParkTrust. Op één van de bedrijventerreinen waarop PukTrust werkzaam is. de Grote Polder in Zoetetwoude, is het project "Boeiend Bloeiend bedrijventerrein" in gang gezet. Dit inniatief heeft als doel het bedrijventerrein duurzamer groener en kleurrijker te maken voor werknemers, leveranciers, bewoners en passanten.
Delen van het bedrijventerrein worden op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna. "Het zorgde voor een hele transformatie van de uitstraling van het terrein", zegt Van den berg.

Lees het hele artikel!


Bekijk het nieuws item: Dordtse Kil 3 krijgt bloemen en bijen.


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

April 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram maart."


Ondernemers opgelicht met vervalste nota's

10 maart 2017| Dordrecht
Algemeen Dagblad, editie De Dordtenaar
DORDRECHT Diverse ondernemers in Dordrecht en de regio stellen slachtoffer te zijn geworden van oplichting via de post. Waarschijnlijk zijn per post verstuurde nota’s van diensten of goederen onderschept en opengemaakt. Vermoed wordt dat daarna het bankrekeningnummer van de begunstigde gewijsigd werd, zodat de betaling bij de verkeerde persoon terecht is gekomen.
“In eerste instantie leek het op vergissingen, maar inmiddels zijn Het zoveel meldingen dat er wel iets aan de hand moet zijn", zegt Ad van den Berg van ParkTrust, een Dordts bedrijf dat zich bezig houdt met veiligheid op en om bedrijfsterreinen. Het gaat volgens hem niet alleen om Dordtse bedrijven, waar het fenomeen zich voordoet. Ook uit andere delen van de Drechtsteden komen meldingen binnen.
Vermoed wordt dat de post onderschept wordt of uit brievenbussen wordt gevist door criminelen, waarna die met de nota's knoeien.
Het rekeningnummer wordt zodanig aangepast dat het bij de ontvanger niet opvalt dat daaraan gesleuteld is en er dus gewoon betaald wordt. Van den Berg roept ondernemers op verdachte zaken te melden. Meerdere benadeelden hebben aangifte gedaan bij de politie.

Milieudefensie strijdt tegen inrichting van Dordtse Kil4
Peter Koster | DORDRECHT Milieudefensie Drechtsteden heeft forse kritiek op de inrichting can Dordtse Kil 4 als bedrijventerrein. Het plan is achterhaald en slecht, stelt voorzitter Willy Verbakel.

De gemeente Dordrecht loopt al zeker 20 jaar met het idee om van het gebied ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk een industrieterrein te maken, waar vooral ruimte moet komen voor distributiebedrijven. De eerste plannen ontstonden in de jaren 90, toen nog gedacht werd dat het Franse distributiebedrijf Garonor heel Dordtse Kil 3 op zou slokken. Dat bedrijf kwam nooit. Inmiddels zijn de ideeën voor Dordtse Kil 4 zo ver, dat de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen. Milieudefensie Drechtsteden doet dat zeker, aldus Verbakel.
Zijn organisatie vreest dat het groene landbouwgebied opgeofferd wordt aan een plan, waar geen behoefte meer aan is. “De tijden zijn veranderd. Dordtse Kil 3 en Amstelwijck zijn lang nog niet vol.” Bovendien verandert het bedrijfsleven. Zo kondigde supermarktketen Plus onlaangs aan vier distributiecentra (waaronder dat in Ambacht) te sluiten om in Tiel een veel moderner centrum te bouwen: “Als er kale grond grond klaar ligt waar bedrijven kunnen bouwen, is dat voor ondernemers makkelijk, maar dan blijft dat bestaande centrum in Ambacht dus leeg staan. Je krijgt leegstand en evrloedering op bestaande bedrijfsterreinen.”
Zo vreest hij meer zaken: een foeilelijke stadsentree vol grote loodsen bij de Moerdijkbrug en het feit dat distributiecentra nauwelijks werkgelegenheid opleveren.


"Zie hier het krantenartikel."


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Maart 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram februari."


Persbericht

9 februari 2017 | Dordrecht
Volgende fase in bestemmingsplannen op Westelijke Dordtse Oever
Ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV, rijksweg A16/N3 en milieueffectrapportage ter inzage Vanaf 11 februari liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor Dordtse Kil IV, rijksweg A16/N3 en de milieueffectrapportage ter inzage. Daarmee zet de gemeente weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (WDO).

Begin vorig jaar startte het proces met de inspraak op de beide voorontwerpbestemmingsplannen. Er is gesproken met omwonenden en ondernemers en met verschillende partijen zoals de provincie, de veiligheidsregio, het waterschap en aangrenzende gemeenten. Op basis van de inspraakreacties en de gesprekken zijn vervolgens de ontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. Wethouder Jasper Mos (WDO): 'We zetten nu een belangrijke stap, ook voor de bereikbaarheid van huidige ondernemers en het drukke knooppunt N3/A16.'

"Lees het hele persbericht"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Februari 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram januari"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

januari 2017 | Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram december"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

November 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram november"


Combinatie Eiland van Dordrecht

november 2016 | Laatste Nieuwsbrief

Beste bewoners en belanghebbenden,

Na een periode van ruim drie jaar gewerkt te hebben aan het dijkversterkingsproject Eiland van Dordrecht zenden wij u de laatste uitgave van onze nieuwsbrief.

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar hebben wij een serieuze poging gedaan om u te informeren over de aard en de voortgang van onze werkzaamheden. Om deze voor ons logische informatie goed en eenduidig aan het digitale papier toe te vertrouwen is een uitdaging waar wij hopelijk naar tevredenheid in zijn geslaagd.
Met name in de zomermaanden is er met veel inzet en enthousiasme aan de diverse dijkvakken gewerkt en u als bewoner heeft de transformatie naar het huidige, bijna voltooide resultaat, op de voet kunnen meemaken.

U bent vast bekend met de kenmerken van een verbouwing: het ziet er eerst kaal en rommelig uit, maar dit is nu eenmaal nodig om het eindresultaat te kunnen bereiken. In de Civiele Techniek zijn de constructies die wij maken iets groter en wij beseffen heel goed dat wij in het hele constructieproces voor enig overlast hebben gezorgd. Wij hopen dat u, als u de komende jaren over de nieuwe dijkvakken rijdt, fietst of wandelt, met een tevreden glimlach terugdenkt aan onze activiteiten in de polder. Ondanks enkele onvoorziene gebeurtenissen, is het ons gelukt om onze opdrachtgever (waterschap Hollandse Delta) te kunnen melden dat wij de mijlpaal ‘dijkveilig op 1 oktober 2016’ hebben behaald.

Het hele projectteam, bestaande uit de uitvoering buiten en projectbegeleiding vanuit het projectkantoor, heeft alles op alles gezet om dit te bereiken. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat het ons gelukt is.

"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

November 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram oktober"


22 DECEMBER KERSTONTBIJT DORDTSE KIL 2016!

November 2016 | Dordrecht
KERSTONTBIJT DORDTSE KIL 2016!
Voortbouwend op het succes van het Kerstontbijt van vorig jaar
nodigen wij u uit voor het KoffiePartners Kerstontbijt 2016.

• Gezellige en informele sfeer
• Luxe Kerstontbijt en proef zelf de lekkerste espresso’s en cappuccino’s
• In 1 uur tijd netwerken met alle bedrijven van de Dordtse Kil
• Én we geven weer een Jura koffiemachine weg!

AANMELDEN VÓÓR MAANDAG 12 DECEMBER 2016

PROGRAMMA
7.30 Inloop
7.45 Welkom
8.00 Luxe Kerstontbijt & Koffieproeverij
8.15 Rondleiding & netwerken
9.00 Afsluiting"Lees de uitnodiging"


Iedereen blij met nieuwe manier van groenbeheer bedrijventerrein

Oktober 2016 | Dordrecht
DORDRECHT – Zowel de gemeente Dordrecht als de ondernemers op Dordtse Kil 3 zijn tevreden over de nieuwe manier waarop de afgelopen vier jaar het groenonderhoud is geregeld op dit bedrijventerrein. Het contract werd daarom donderdag met vier jaar verlengd.
De ondernemers op ‘Kil 3’ klopten ruim vier jaar geleden aan bij de gemeente en ontwikkelingsmaatschappij ROM-D, vertelt parkmanager Ad van den Berg. “We waren niet helemaal tevreden over onder andere de frequentie van het onderhoud en wilden meer zeggenschap over onze eigen buitenruimte.” Er volgde overleg met Stadsbeheer en verantwoordelijk wethouder Reynvaan. Het beschikbare onderhoudsbudget werd, inclusief een convenant met afspraken, overgeheveld naar de ondernemersvereniging. Eerst voor een proefperiode van een jaar, maar daarna verlengd met nog eens drie jaar. De ondernemers (Vereniging Beheer Dordtse Kil 3) besteedden het grootste deel van het werk uit aan plaatselijke ondernemer A-Garden en deden een beroep op Drechtwerk voor klussen als het opruimen van afval en bosmaaien.

Verschil
Volgens voorzitter Henk Wiekart van Vereniging Beheer Dordtse Kil 3 kan geconcludeerd worden dat door de goede samenwerking tussen Stadsbeheer, de parkmanager en de door de vereniging aangetrokken aannemers de stap voor het bedrijventerrein tot een succes is geworden. Dat beaamt de parkmanager: “Het onderhoudsniveau is een stuk hoger en de ondernemers merken het verschil. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je als ondernemers zelf goed controle uitvoert op de werkzaamheden. Er moet iemand zijn die op de winkel past. Parkmanagement is bij deze constructie dus nodig.” Wat er uiteindelijk uitrolt is volgens Van den Berg een absolute win-win-situatie, die dan ook met alle betrokken partijen voor in ieder geval vier jaar wordt voortgezet.

Op de foto: Henk Wiekart (voorzitter Vereniging Beheer Dordtse Kil 3), Reinie Melissant (directeur Stadsbeheer) en Paul Vismans (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden ROM-D) tekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar. (Foto: Thymen Stolk) .


"Lees de PDF"   "Zie hier het krantenartikel online"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

September 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram augustus"
"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram september"
"Zie hier de gebeurtenissen in de jaardiagram"


Combinatie Eiland van Dordrecht

14 september 2016 | Nieuwsbrief nr. 34

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"

Gemaal Loudon
Op het moment wordt hard gewerkt aan het leggen van de nieuwe afvoerleiding van het gemaal. De laatste handelingen worden hieraan uitgevoerd. Aansluitend kunnen we beginnen met het aanvullen van de ontgraven leidingsleuf. Vervolgens kan er gestart worden met het testen hoe het gemaal functioneert via de nieuwe afvoerleiding. i Wanneer de testen hebben plaatsgevonden en het goed functioneert, kan de Tijdelijke Pompinstallatie(TPI) worden verwijderd. Na verwijdering kunnen we starten met de afwerking van het dijklichaam ter plaatse. Vervolgens wordt de kruisende infra voor de toekomstige wegverbinding en het fietspad aan de buitenzijde van de Dordtse Kil opgepakt. Helaas kunnen deze wegen nog niet definitief in gebruik worden genomen. (reeds gemeld in nieuwsbrief 33). Het asfalt zal in de laatste fase als sluitstuk worden aangebracht. Eerst zullen we het gemaal, de overkluizing, het complete dijklichaam, de brandweerhelling afgerond worden voordat de weg aangelegd kan worden

 

 
"Lees de hele nieuwsbrief"


Led-Scherm entree Kil III

5 augustus 2016| Dordrecht
Geachte ondernemers op Dordtse Kil III,
Het kan u niet zijn ontgaan. Sinds begin 2016 staat er op de entree van het bedrijventerrein Dordtse Kil III een Led Scherm. Inmiddels worden er (op de niet verhuurde tijden) “gratis” ongeveer 45 logo’s van bedrijven op Dordtse Kil III op het scherm getoond en draait er in de verhuurde nachtelijk uren een “bewaakt bedrijventerrein” afbeelding.

Protocol
Veel ondernemers zijn enthousiast en hebben het verzoek of hun logo of bedrijfsuiting langer in beeld kan blijven. Dit is mogelijk echter dan dient er wel voor te worden betaald. Om aan deze wens te voldoen is er door de “werkgroep Led scherm” een protocol opgesteld.

Lees hieronder alle informatie omtrent het Ledscherm:
"Ledscherm informatie"
"Ledscherm protocol"
"Ledscherm afmetingen"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Augustus 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram"
"Zie hier de gebeurtenissen in de jaardiagram"


Combinatie Eiland van Dordrecht

22 juli 2016 | Nieuwsbrief nr. 33

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"

Vakantieperiode
De vakantieperiode is weer aangebroken. De meeste mensen gaan genieten van hun vakantie. In tegenstelling tot de dijkvakken Wantijdijk/ Zeedijk en de Buitendijk waar in verband met de opgelopen vertraging met betrekking tot de klei transporten doorgewerkt wordt, worden de werkzaamheden aan de Wieldrechtse Zeedijk tot een minimum beperkt in de vakantieperiode.

In de afgelopen periode is er veel tijd en energie gestoken in het afwerken van de diverse bermen. Dit hebben we gedaan nadat het asfalt is aangebracht op de toekomstige fietspaden en wegen. In tegenstelling tot de eerdere planning, wordt de doorgaande weg over de Kiltunnel niet meer opengesteld dit jaar. Dit is inmiddels op diverse infoborden kenbaar gemaakt: medio 2017 zal de weg worden opengesteld.

De reden hiervan is dat ter plaatse waar de weg de Kiltunnel kruist een extra beschermende en ontlastende constructie onder de weg dient te worden aangebracht. Deze werkzaamheden vallen niet in de scope van onze Combinatie en zullen door en onder toezicht van de Gemeente Dordrecht worden uitgevoerd.

"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Juli 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram"
"Zie hier de gebeurtenissen in de jaardiagram"


Combinatie Eiland van Dordrecht

21 juni 2016 | Nieuwsbrief nr. 32

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"


Wieldrechtse Zeedijk
Aan de Wieldrechtse Zeedijk wordt momenteel hard gewerkt aan de definitieve asfaltverhardingen en inspectiepaden. Daar waar we in de afgelopen perioden druk waren met het aanbrengen van de puinverhardingen die onder het asfalt liggen, konden we de afgelopen weken het daadwerkelijke asfalt aanbrengen. Ook de weg van de Wielhovenstraat tot aan de Kamerling Onnesweg is voorzien van de laatste deklaag en is inmiddels weer opengesteld voor verkeer.

Gemaal Loudon en de Maalkom
Naast de werkzaamheden aan de weg, wordt er in de komende perioden hard gewerkt aan het verder dempen van de maalkom. De voortgang verloopt volgens schema. Over enkele weken zullen we ook gaan starten met de werkzaamheden aan het gemaal Loudon zelf. Hier gaan we een nieuwe persleiding aanleggen, die het water door de dijk heen loost in de Dordtsche Kil. De oude leiding is aan vervanging toe.

"Lees de hele nieuwsbrief"


PERSBERICHT

3 mei 2016 | Dordrecht
Consolidatie hoofdkantoren Zimmer Biomet in Dordrecht
Het onlangs gefuseerde Zimmer Biomet heeft besloten haar bedrijf te consolideren op de voormalige locatie van Biomet op bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht. In april 2014 kondigden de internationale bedrijven Zimmer en Biomet de fusie aan. Het bedrijf is wereldmarktleider in gewricht vervangende en tandheelkundige implantaten en botherstel.

De regio Drechtsteden biedt mooie kansen voor nieuwe en bestaande bedrijvigheid vanwege de strategische ligging, de goede achterlandverbindingen en het aanbod van goed geschoolde werknemers. De zorgsector is een belangrijke sector en werkgever voor de Drechtsteden. In de regio is ruim 16% van de werkzame personen werkzaam binnen de gezondheidszorg en welzijn.

Wethouder Mos van de gemeente Dordrecht: „We zijn verheugd dat Zimmer Biomet na de fusie Dordrecht heeft gekozen voor plaatsing van de hoofdvestiging. Zimmer Biomet is een grote speler in de zorg, een sector waar Dordrecht en de regio sterk in zijn. Het college vindt het belangrijk bestaande bedrijven die willen uitbreiden te faciliteren”.

"Zie hier het persbericht"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Jun 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram"
"Zie hier de gebeurtenissen in de jaardiagram"


ledenvergadering Kil III

17 mei | Dordrecht
Geachte leden van de Vereniging Beheer Dordtse Kil III, huurders en overige belangstellenden,
Voor de ledenvergadering a.s. donderdag 19 mei zijn helaas erg weinig aanmeldingen binnengekomen van stemrecht hebbende leden. Hierdoor heeft het bestuur moeten besluiten de ledenvergadering voor a.s. donderdag te verzetten naar een nog nader vast te stellen datum in de maand september.

Het bestuur dankt u voor uw vertrouwen, althans dat concludeert het bestuur, maar het is in een ieders belang in elk geval eens per jaar elkaar te ontmoeten en voor het bestuur plezierig om aan de leden verantwoording van de bestuurswerkzaamheden af te leggen. Door een leuke lokatie, een collega ondernemer die iets laat zien van zijn nieuwe bedrijf, een goede cateraar met voor een ieder wat wils, hopen wij in september meer response van u te krijgen. Immers uw bestuur voert uit wat u als leden met elkaar belangrijk vindt dan wel graag gerealiseerd wil zien van uw parkmanagement bijdrage.

Namens het bestuur,

Henk Wiekart [ voorzitter ]
 


Combinatie Eiland van Dordrecht

9 mei 2016 | Nieuwsbrief nr. 31

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"


open seizoen
Met ingang van 1 april jl. is het open seizoen weer van start. Voor ons als aannemer houdt dit in dat wij weer werkzaamheden mogen verrichten aan o.a. de kern van de dijk. In het gesloten seizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april, zijn de mogelijkheden om te werken aan de dijk beperkter, omdat er een verhoogde kans op hoog water is.

Fietspaden
Sinds 1 april heeft u weer meer activiteiten kunnen waarnemen aan de Wieldrechtse Zeedijk. Zo zijn we gestart met de aanleg van de fundering van het buitendijkse fietspad. Dit fietspad maakt het mogelijk om buitendijks (aan de waterkant) vanaf de Wielrechtse Zeedijk naar de Rijksstraatweg (tot bijna aan Willemsdorp) te fietsen. Naar verwachting kan het gehele traject pas tegen het einde van het jaar (november-december)worden opengesteld, omdat er nog enkele delen van het dijklichaam moeten worden aangepast (ter hoogte van de Kiltunnel tot ter hoogte van de Makro). Hierna kan het fietspad pas in gebruik worden genomen. Als er delen van het fietspad al eerder kunnen worden opengesteld voor gebruik dan informeren we u hierover via deze nieuwsbrief.

"Lees de hele nieuwsbrief"


Kil III in beeld

6 mei 2016| Dordrecht
Sleutelrol voor het bedrijfsleven
samen bereikbaarheid in de regio
Wij zijn het projectteam werkgeversaanpak Drechtsteden die mobiliteitsvraagstukken oppakt. Wij vragen aan werkgevers samen met ons te werken, ideeën te genereren en projecten op te zetten om de bereikbaarheid te verbeteren.
Onze aanpak is gebaseerd op een publiek-private samenwerking die inspireert naar ‘doen’. De aanpak stimuleert, faciliteert en ondersteunt werkgevers op het gebied van mobiliteit. Ik hoor u denken, maar waar hebben we het dan over? We hebben onze eerste bijeenkomst gehad begin februari en daaruit kwamen al concrete vragen vanuit onze eerste ambassadeurs. Bijvoorbeeld input kunnen geven voor de openbaar vervoer concessie van 2018, deelauto pilot voor een bedrijventerrein, deelfietsen stimulering en behoefte aan slim reizen apps. Wij werken samen met De Verkeersonderneming en vanaf januari 2017 wordt er een marktplaats voor mobiliteitsdiensten voor specifiek de Drechtsteden gelanceerd. ...


"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Mei 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen in de maanddiagram"
"Zie hier de gebeurtenissen in de jaardiagram"


Oefening Bevo Seal Luchtmobiele Brigade

8 april 2016 | Dordrecht
Rode Baretten oefenen in Dordrecht
Van 11 tot en met 15 april oefenen Rode Baretten van de Landmacht in de gemeente Dordrecht en omgeving. De militairen van de Bevoorradingscompagnie van de Luchtmobiele Brigade komen uit Schaarsbergen en zijn gespecialiseerd in logistieke operaties. Tijdens de oefening Bevo Seal worden verschillende aspecten van dit soort militaire operaties beoefend.
De militairen beoefenen bijvoorbeeld de verplaatsing van goederen in konvooien via de openbare weg, bouwen een tijdelijke logistieke basis op de parkeerplaats “Ark van Noach’ aan de Maasstraat. De oefening Bevoseal vindt grotendeels plaats buiten oefenterreinen in de civiele omgeving. Missies in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben uitgewezen dat de militairen het merendeel van hun taken uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking.
Door ook op deze manier te oefenen benaderen we de werkelijkheid van een militaire inzet waar dan ook ter wereld. De gemeente Dordrecht, de Politie en Defensie werken samen om deze oefening mogelijk te maken."Lees de nieuwsbrief"


Kennisgeving WNZ-Z-083-2016 (A16 Li + Re, diverse afsluitingen Drechttunnel, week 15)

30 maart 2016 | Zwijndrecht
KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
De minister van Infrastructuur en Milieu brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.
In verband met het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden dient de Drechttunnel (A16) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Westbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda) en bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
b) Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam)
c) Westbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda), bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en af- en toerit 22 (Zwijndrecht)
d) Oostbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam) en bijbehorende afrit 22 (Zwijndrecht)

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 15
a) Van maandag 11 april 21:00 uur tot dinsdag 12 april 05:00 uur
b) Van dinsdag 12 april 21:00 uur tot woensdag 13 april 05:00 uur
c) Van woensdag 13 april 21:00 uur tot donderdag 14 april 05:00 uur
d) Van donderdag 14 april 21:00 uur tot vrijdag 15 april 05:00 uur


Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

"Lees de hele kennisgeving"


Combinatie Eiland van Dordrecht

29 maart 2016 | Nieuwsbrief nr. 30

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"


Update
In de vorige nieuwsbrief hadden wij u beloofd om een nadere uitleg/toelichting te geven op het dempen van de maalkom bij gemaal Loudon.

Komende werkzaamheden
De volgende activiteit is het aanbrengen van de verticale drainage. Dit proces is al eerder uitgebreid toegelicht in één van de nieuwsbrieven van 2015. Echter de manier van aanbrengen is hier bijzonder. Normaal gebeurt dit met een machine, die op het maaiveld staat. Op dit project gaat dit gebeuren met een machine die op een drijvend ponton staat en de drainagelinten, vanaf de bodem van de maalkom, de grond indrukt. Nadat dit is gebeurd, worden er zakbakens geplaatst, zodat het zettingsproces van de demping kan worden gevolgd, waarna de volgende zandlaag wordt aangebracht. Dit proces van laagsgewijs ophogen is afhankelijk van de optredende zetting en zal stapsgewijs plaatsvinden. Nadat we boven water zijn uitgekomen wordt de laagsgewijze opbouw van het terrein tot een hoogte boven de toekomstige eindhoogte doorgezet. Met deze zogenaamde overhoogte wordt het zettingsproces versneld en kan

"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Maart 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen diagram"


Oproep aan ondernemers in de Westelijke Dordtse Oever

1 maart 2016 | Dordrecht
Deel uw mening via het ondernemerspanel
De gemeente is trots op de bedrijven die zich, soms al hele lange tijd, op de Westelijke Dordtse Oever hebben gevestigd. De Dordtse ondernemers zijn de economische motor van onze stad. Graag willen we samen met hen de Westelijke Dordtse Oever ontwikkelen tot een aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebied.
De gemeente is trots op de bedrijven die zich, soms al hele lange tijd, op de Westelijke Dordtse Oever hebben gevestigd. De Dordtse ondernemers zijn de economische motor van onze stad. Graag willen we samen met hen de Westelijke Dordtse Oever ontwikkelen tot een aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam werkgebied. Dat geldt voor het nieuw te ontwikkelen gebied, maar zeker ook voor de bestaande bedrijventerreinen. De mening en ervaring van de bedrijven die hier gevestigd zijn is belangrijk en horen we daarom graag. U weet als geen ander wat er speelt, wat werkt en niet werkt en wat de wensen zijn en de mogelijkheden in de praktijk.

Ondernemerspanel
Daarvoor is een ondernemerspanel opgericht. Zodat er zoveel mogelijk informatie van ondernemers op de Westelijke Dordtse Oever opgehaald kan worden, we kunnen leren en anticiperen op wat er onder de ondernemers en in het gebied leeft en speelt. Hoe meer meningen en input, hoe beter. Daarom vragen wij zoveel mogelijk ondernemers zich in te schrijven voor het panel. Als u zich al heeft ingeschreven, dan bedanken wij u daarvoor hartelijk. Is de eerdere mail van de gemeente aan uw aandacht ontsnapt? U kunt zich nog steeds aanmelden.

Via internet op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
• klik op het kopje ‘Vragenlijsten’;
• klik op 'Ondernemerspanel';
• vul gebruikersnaam en wachtwoord in.
• uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord staan vermeld in de eerder toegestuurde informatieBetreft het bezwaar dat de VVE van Kil III heeft ingediend betreffende de plannen N3 – A16. (Inspraak bestemmingsplan)

19 februari | Dordrecht
Geachte heer Wiekart,


Op 16 februari 2016 heb ik uw webformulier ontvangen. Deze heb ik geregistreerd onder zaaknummer 1578829 als ' Inspraak bestemmingsplan GDD '.
Uw inspraakreactie handel ik binnen 126 dagen af. Ais er bijzonderheden zijn dan informeer ik u.
Na sluiting van de termijn worden alle ingekomen inspraakreacties behandeld in een Nota van beantwoording. Omdat ook de wettelijke verplichte vooroverlegreacties in deze Nota een plek krijgen, kan de afhandeling van uw zaak enige tijd op zich laten wachten.

Een exacte termijn is helaas niet te geven. ledereen heeft het recht om binnen 6 weken na publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan een inspraakreactie in te dienen. De inspraakreacties worden samen met vooroverlegreacties verwerkt in een Nota van beantwoording.


"Lees het hele bezwaar"


Combinatie Eiland van Dordrecht

18 februari 2016 | Nieuwsbrief nr. 29

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"


Minimale werkzaamheden
In het gesloten seizoen worden er minimale werkzaamheden verricht aan de Wieldrechtse Zeedijk. We belichten in deze nieuwsbrief de werkzaamheden welke in april tot uitvoering komen.

Komende werkzaamheden
Begin april starten we met de aanleg van een nieuwe leiding voor het gemaal. Het leidingtracé loopt vanaf gemaal Loudon naar de Dordtse Kil. De huidige leiding komt uit in de bestaande maalkom. De oude maalkom moet worden gedempt vanwege de dijkverbetering. Het nieuwe fietspad, wat op de toekomstige onderberm wordt aangelegd, loopt over de bestaande maalkom. Dit fietspad geeft in de toekomst de mogelijkheid om vanaf de Wielhovenstraat naar de Rijksstraatweg tot aan Willemsdorp te fietsen.

"Lees de hele nieuwsbrief"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Februari 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate in heel 2015.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen diagram"


Combinatie Eiland van Dordrecht

22 januari 2016 | Nieuwsbrief nr. 28

Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject Eiland van Dordrecht. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied Wieldrechtse Zeedijk. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften. ...
"Lees de hele nieuwsbrief"


Inloopmiddag
Onze inloopmiddag is in deze periode 1x per maand en wel op onderstaande vrijdagmiddagen:
  • Week 4 - 29 januari
  • Week 11 - 18 maart
  • Week 8 - 26 februari (i.v.m. Goede Vrijdag, afwijkend van schema)


Stand van zaken
In de vorige uitgave hadden we gemeld dat de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de asfaltverharding in volle gang waren. Het is ons toch gelukt om de asfaltverharding aan te brengen voor de Kerst op het weggedeelte tussen de Kamerling Onnesweg en de Wieldrechtseweg. Tevens is de aansluiting naar de Wielhovenstraat gerealiseerd. 17 december 2015 is dit weggedeelte opengesteld voor het openbare verkeer en is de tijdelijke ontsluitingsweg afgesloten voor het lokale verkeer. Langs dit weggedeelte is er tijdelijke verlichting aangebracht. De verwachting is dat in februari de definitieve verlichting geplaatst wordt.

"Lees de hele nieuwsbrief"


KVO Certificaat Continu Samenwerken

Januari 2016 | Dordrecht
Kiwa verklaart dat
Bedrijventerrein Kil III te Dordrecht
voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen, versie 3.1 d.d. 1 januari 2015 voor het KVO-certificaat Continu Samenwerken.


"Zie hier het certificaat"


Uitgevoerde werkzaamheden op Kil III

Januari 2016| Dordrecht
Workrate de huisbeveiliger van Kil III
Bij deze een korte toelichting omtrent de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden op Kil III door onze "huisbeveiliger" Workrate in heel 2015.

Werkzaamheden tot grote tevredenheid overigens!


"Zie hier de gebeurtenissen diagram"


Structuurvisie Windenergie en de MilieuEffectRapportage voor het Eiland van Dordrecht

6 januari 2016 | Dordrecht
Geachte heer, mevrouw,

In het verleden bent u geďnformeerd over het proces rondom het opstellen van de Structuurvisie Windenergie en de MilieuEffectRapportage voor het Eiland van Dordrecht.

Op 15 december 2015 heeft de Dordtse gemeenteraad de Structuurvisie Windenergie en de MilieuEffectRapportage (MER) vrijgegeven voor inspraak. De Structuurvisie Windenergie beschrijft waar en onder welke voorwaarden windenergie op het Eiland van Dordrecht ruimtelijk mogelijk is. De raad stemde unaniem in met het ter inzage leggen van de stukken.

Vanaf 8 januari tot en met 19 februari 2016 liggen deze documenten ter inzage tijdens de openingsuren in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). De documenten zijn ook digitaal te bekijken via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Tot en met 19 februari 2016 kunnen -bij voorkeur schriftelijk- zienswijzen worden ingediend (adres: Directeur Stadsontwikkeling, Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT) onder vermelding van: 'Zienswijze Windenergie". Ook kunt u uw zienswijze per e-mail versturen aan b.korteweg@dordrecht.nl. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 12 februari 2016, een telefonische afspraak te worden gemaakt met de heer Korteweg, 078 770 2806.

Als bijlage bij deze e-mail treft u de publiekssamenvatting van de stukken die ter inzage gaan. Hopende u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bart Korteweg
Beleidsmedewerker
Gemeente Dordrecht
Sector Stadsontwikkeling
Afdeling Beleid

"Lees hier de publiekssamenvatting"
Voor meer informatie over de Dordtse Kil lll
download de pdf versie van: "Dordtse Kil lll in beeld" rechts op deze pagina.